Home       Contact       Over mij       Nuttige links

 

 

Zijlsingel 1 - verkocht voor een habbekrats

De Zijlsingel 1 in Haarlem is een gebouw van 8000 m2 in eigendom van de Gemeente Haarlem. Omdat de ambtenaren elders werden gehuisvest kwam het pand leeg en kon het worden verkocht. De opbrengst zou als dekking dienen voor het nieuwe stadhuis. De Zijlsingel moest 12 miljoen opbrengen en uiteindelijk heeft het met moeite 4 miljoen opgebracht. De VVD en de SP vroegen zich tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2014 af waar dit verschil vandaan was gekomen. Verschillende factoren doen vermoeden dat de prijs wellicht hoger had moeten zijn.

Lees verderDe Nacht van Van Zetten - Haarlem 26 augustus 2014

Louise van Zetten - D66Het regent nachten in de Nederlandse politiek. We kennen de nacht van Schmelzer (14 oktober 1966) waardoor het kabinet Cals ten val kwam, de nacht van Van Thijn (22 maart 2005) waarin de gekozen burgemeester om zeep werd geholpen en de nacht van Wiegel (19 mei 1999) waarbij door de standvastige senator Hans Wiegel het correctief referendum ten grave gedragen werd. In Haarlem hadden we tot voor kort alleen de nacht van Mooij, een heldere nacht in 1990 waarin de VVD-er Cornelis Mooij samen met D66 een nieuw college smeedde. In al deze nachten bepaalden eenlingen, stoer staand voor hun principes, tegen de druk van de massa in het verloop van de geschiedenis. Geen medaille of een lintje maar wel een nacht die hun naam draagt.

Lees verderToegankelijkheid rechtsbijstand is niet in het geding

Bij de toegankelijkheid van de Rechtsbijstand zijn twee zaken te onderscheiden. De kostenkant voor degene die rechtshulp nodig heeft en de opbrengstenkant voor de advocaten. Het eerste is uiteraard waar het ten principale om gaat.

Ten eerste is het van belang dat iedereen, arm en rijk, dom en slim, groen of geel, toegang heeft tot rechtshulp. Moet die rechtshulp gratis zijn?

Lees verderGlasvezel in Haarlem: Het gaat vanzelf!

In november 2011 heeft de VVD samen met D66 een motie ingediend waarin werd Wethouder Nieuwenburg werd aangespoord om te kijken of we het gebruik van glasvezel in Haarlem konden stimuleren. Op dat moment was het voor particulieren en bedrijven nog relatief duur om glasvezel aan te leggen. Het grootste gedeelte van de hoofdinfrastructuur was al overgegaan op glasvezel maar FTTH (fiber to the home) leek nog niet vanzelf te gaan.

Lees verderFlitsvergunning werkt in Haarlem!

In Haarlem is de tijd die ligt tussen het aanvragen van een omgevingsvergunning (vroeger heette dit nog gewoon een bouwvergunning) en het verkrijgen van de vergunning aanzienlijk verkort. Tot voor kort ontving men na drie maanden een lijst met zaken die kennelijk ontbraken en die alsnog moesten worden aangevuld. Als dan alle punten waren aangeleverd ontving men na enkele maanden opnieuw een lijst maar nu met geheel andere punten die dan weer moesten worden aangeleverd.

 

Lees verderGemeentelijk Vastgoed eindelijk onder controle.... of niet?

De VVD maakt zich al jaren zorgen over de Afdeling Vastgoed bij de Gemeente Haarlem. Na twee jaar vragen produceerde de afdeling eindelijk een lijst van het gemeentelijk vastgoedbezit maar twijfels bleven over de kwaliteit van de basisadministratie. Worden jaarlijkse huurverhogingen aangezegd, kloppen de gebruikers nog met de feitelijke situatie, kloppen de metrages, zijn er onderhoudsplannen gemaakt voor ieder pand, en ga zo maar door. Vragen die niet beantwoord werden waarschijnlijk omdat men gewoonweg een gebrekkige administratie voerde.

Lees verderHistorisch Museum Haarlem van de ondergang gered!

Het Historisch Museum Haarlem is recentelijk gekort op een gemeentelijke subsidie van €45.000,- per jaar. Dit was voor het Historisch Museum Haarlem dermate ingrijpend dat het Historisch Museum Haarlem direct in haar voortbestaan werd bedreigd. De VVD heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van het Historisch Museum Haarlem mede omdat er een mogelijkheid is dat het Historisch Museum Haarlem op termijn verder zal gaan als Stadsmuseum, een wens die al eerder was geuit door burgemeester Bernt Schneiders.

Lees verderVVD blijft strijden tegen een fietsbrug over de Bolwerken

Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan Nieuwstad bleek dat er alvast een fietsbrug over de Bolwerken mogelijk was gemaakt. Deze fietsbrug zou in het verlengde van de Kruisweg naar de Schotersingel langs het Dolhuys moeten komen. De naam van deze fietsbrug is ook al bekend, hij gaat namelijk de Schotersingelbrug heten.

Lees verderVVD Haarlem wil sociaal woningbezit stimuleren - 19 juli 2012

Tijdens de laatste raadsvergadering (19 juli 2012) voor het reces stond de woonvisie op de agenda als bespreekpunt. Een prima document waar de VVD goed mee kan leven. Een paar positieve zaken waar de VVD blij mee is:

Ten eerste: Scheefwonen wordt aangepakt. Met zijn allen huurders subsidiëren die genoeg verdienen om hun eigen broek op te houden is niet meer te rechtvaardigen. Gelukkig deelt het College de mening in deze van de VVD

Ten tweede: Woonfraude zal actief worden aangepakt.

Ten derde: Leegstand kantoren wordt aangepakt door flexibel om te gaan met transformatie voorstellen waarbij kantoren omgezet worden in woningen.

Lees verderHet einde van de bedrijfshuuradviescommissie - Vastgoed Belang - juni 2012

Sinds twintig jaar wordt bij huurprijsaanpassing van bedrijfsruimte de bedrijfshuuradviescommissie (BHAC) van de Kamer van Koophandel ingeschakeld. De wet geeft de mogelijkheid om vijf jaar nadat een huurovereenkomst is aangegaan de huurprijs te herzien. In eerste instantie kunnen partijen proberen zelf tot overeenstemming te komen, eventueel met behulp van een makelaar.

 

Lees verderStop met subsidies voor alternatieve energie - Volkskrant - 6 april 2012

ZonnepanelenOp 13 maart opende de subsidiecarrousel van de Stichting Duurzame Energie opnieuw de poorten met de SDE+-regeling. Er wordt weer van alles gesubsidieerd: windenergie, waterkracht, osmose, fotovoltaïsche zonne-energie, thermische drukhydrolyse, biomassa, geothermie, zonthermie en ga zo maar door. Voor de energiefetisjist een mooi moment, maar voor de gemiddelde energieondernemer een bron van ergernis.  link naar Volkskrant artikel: http://t.co/i4tddWSI

Lees verderHotelboot "De Mariƫtta" krijgt geen vergunning

Hotelboot de MariëttaHet dossier “de hotelboot van de heer van Boekel” loopt al meer dan 10 jaar. Het gaat om een Haarlemse ondernemer die 12 jaar geleden een oude coaster heeft gekocht (industrieel erfgoed!) en daarop een soort backpackershotel wil beginnen. In de loop der jaren zijn zowel door van Boekel als door de gemeente Haarlem fouten gemaakt, verwachtingen gewekt en afspraken niet nagekomen. Op 1 april 2012 liep zijn tijdelijke vergunning af van zijn huidige ligplaats bij Koningstein.

Lees verderHoutmanpad - 22 december 2011

Wouter Rutten en Wybren van HagaOp 22 december 2011 heeft de VVD via een "motie vreemd" geprobeerd om op het laatste moment de teloorgang van het Houtmanpad te voorkomen. Helaas haalde de motie het niet. Er waren 16 stemmen voor de motie en 22 tegen, waarbij de SP en D66 verdeeld stemden. De weg ligt nu open om 2,4 miljoen euro belastinggeld te verspillen aan een fietspad dat niet nodig is en bovendien door de omwonenden niet gewenst is. 2500 handtekeningen mochten niet baten. De voorzitter van de Stichting Behoud Houtmanpad liep woedend weg terwijl hij Groen Links toeriep dat ze zich moesten schamen.

Lees verderLaatste nieuws

Zijlsingel 1 - verkocht voor een habbekrats (19-10-2014, 15:11)

De Zijlsingel 1 in Haarlem is een gebouw van 8000 m2 in eigendom van de Gemeente Haarlem. Omdat de ambtenaren elders werden gehuisvest kwam het... Lees meer

De Nacht van Van Zetten - Haarlem 26 augustus 2014 (19-10-2014, 14:09)

Het regent nachten in de Nederlandse politiek. We kennen de nacht van Schmelzer (14 oktober 1966) waardoor het kabinet Cals ten val kwam, de nacht... Lees meer

Toegankelijkheid rechtsbijstand is niet in het geding (02-05-2014, 11:48)

Bij de toegankelijkheid van de Rechtsbijstand zijn twee zaken te onderscheiden. De kostenkant voor degene die rechtshulp nodig heeft en de... Lees meer

Glasvezel in Haarlem: Het gaat vanzelf! (19-05-2013, 15:49)

In november 2011 heeft de VVD samen met D66 een motie ingediend waarin werd Wethouder Nieuwenburg werd aangespoord om te kijken of we het gebruik... Lees meer

Flitsvergunning werkt in Haarlem! (25-01-2013, 12:28)

In Haarlem is de tijd die ligt tussen het aanvragen van een omgevingsvergunning (vroeger heette dit nog gewoon een bouwvergunning) en het... Lees meer

Wybren van Haga ©2012